KALİTE POLİTİKAMIZ VE GİZLİLİK

Şirketimizde 2003 yılından bugüne ISO standartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem çerçevesinde şirketimizde bir kalite politikası belirlenmiştir. Tüm şirket çalışanlarının bu politikayı bilmek ve uygulamalkla yükümlüdür.
KALİTE POLİTİKAMIZ;

RC, gözetim hizmetlerinde, işini uzman ve eğitimli personeliyle doğru, en güvenilir ve kaliteli şekilde yapmayı ilke edinmiştir. Çalışmalarımızda bağımsızlık ve müşteri bilgilerinde gizlilik en önemli ilkemiz olacaktır.

Yaptığımız işleri etki altında kalmadan en doğru şekilde yerine getirmek amacımızdır.

Müşterilerimizin haklarını, doğrulardan sapmadan gözetmek müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli gelişmek kalite politikamızdır.

RC personeli, yürüttüğü faaliyet sırasında hiçbir ticari, mali ve diğer baskıları üzerinde hissetmez. Faaliyetlerinde tamamen tarafsız ve bağımsız hareket eder. Şirketin muayene prosedürleri de buna uygun olarak, RC dışındaki diğer kişi ve kuruluşların, muayene sonuçlarına müdahale ve etki edemeyeceği şekildedir. Şirketimiz faaliyetlerini bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yürütmektedir.

Bu taahhüt RC ULUSLARARASI GÖZETİM LTD. ŞTİ nin müşterileri ile kuracağı, iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından bu bilgilerin gizliliğini taahhüt eder.

 • RC, iş ilişkisi kurduğu tüm müşterilerinin kendisi, personeli, ya da çalışanları tarafından ve müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan, aldığı tüm bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve çalışma esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul eder.
 • RC müşterileri tarafından kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu olmayıp kendisine açıklanan bu gizli bilgiyi;
 1. Büyük bir gizlilik içinde korumayı
 2. Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 3. Doğrudan ya da dolaylı olarak, aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

RC edindiği gizli bilgileri korumakta gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir. Alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri bilginin gizliliği ile ilgili olarak uyarır ve bu taahhüde aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 • Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
 1. Kamuya mal olmuş bilgiler
 2. Yürürlükte olan kanunlar, düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
 • RC, kanunlar gereği veya sözleşmeye dayalı taahhütler gereği gizli bilginin açıklanması durumunda, kanunlar tarafından bir sınır getirilmedikçe, açıklanan bilginin sahibine derhal yazılı ve sözlü olarak durumu bildirir.
 • RC, gizli bilgi içeren materyalleri, ticari ilişkinin sonlanması üzerine bilgi sahibine teslim eder.
 • RC, bilgi sahibinin yazılı izni olmaksızın yukarıda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktarmayacağını, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmayacağını, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamayacağını, reklam amacıyla kullanmayacağını taahhüt eder.
 • RC, ticari ilişkisi sonlansa dahi edindiği bilgilerin gizliliğini korumaya devam eder.
 • İşbu taahhütnamenin kapsamında yer alan konularla ilgili olarak yaşanacak her tür uygunsuzluk ve anlaşmazlık durumunda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri yetkilidir

RC Uluslararası Gözetim Ltd. Şti Gizlilik Taahhüdünü okuyup, anlayıp, görevim süresince uygulayacağımı beyan ederim.